Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Jste připravený, víte co je Islám, Korán, Šária, Imám, Džihád, Hibdžáb, Búrka, Alláh, Mohamed, Šaháda?

Sestavili jsme mnoho zajímavých a poučných informací, které bychom měli všichni vědět…


Co je to islám, co je to korán, co je to šaría, kdo je to zarostlý Imám, co je džihád?
Je čas se připravit …

Budeme se proti tomu bránit? Nebo se podrobíme islámu a koránu a budeme žít v duchu koránu a šaría?
Nahradí tenhle islámský způsob života dosavadní myšlení, potlačí hyenistický kapitalismus, zastaví vykořisťování člověka člověkem, falešnou demokracii a všude vládnoucí peníze?

Jeden příklad absolutního kapitalistického sobectví a hyenismu jsme se dočetli na hlavnispravy: US Steel železárny neprodal, chce víc. Aby ušetřili na mzdách, každý měsíc propustí 29 lidí. Řediteli však platí milion dolarů měsíčně!

Nastolí islám a zákony šaría nová pravidla a pokoru pro celou Evropu? Zničí oligarchii, milionářů, homosexuálů, alkohol, grogy, prostituci, nevěru, zlo a nenávist mezi lidmi a hyenizmus? Zatím je to pro Evropu utopie, ale dokdy …

islam-veu

Řekneme si a proč máme vědět o islámu? No protože celá evropa je dnes systematicky sycena ideologií islámu a hromadného přistěhovalectví, kterou nechce a nedokáže nikdo zastavit.
A obyčejný lidé se proti tomuto neskutečnému islámským tlaku nedokážou nijak ubránit, jen poslušně přijmout to co přijde.

Prý islámské náboženství je po našem tradičním křesťanství druhým nejrozšířenějším náboženstvím na světě. Tedy je asi cca 1,8 miliardy vyznavače Alláha a muslimské víry.
Umíte si představit že jen v samotném Francii je odhadem asi 5 milionů vyznavačů islámu, v Německu je také velmi početná komunita cca 4 až 5 milionů, v Anglii kolem 3 miliony, v Belgii, Švédsku, Nizozemsku, Norsku, Španělsku, Itálii, Řecku, Rakousku, takner v každém státě VEU postupně narůstá silná ideologie islámu.
Takže v celé Evropě je dnes přes 20 milionová menšina muslimů a neustále ze dne na den se zvyšuje.
Většina z nich využívá velmi štědrou evropskou sociální pomoci, kolem 35 € uro na den, zdarma bydlení, stravu, lékařskou péči a jiné výhody. Kromě toho je aktivně podporuje arabský svět a islámské organizace.

Co vlastně víme o islámu jako takovém a co to znamená pro nás Čechů, Slováků, Maďarů, Poláků a pro celou ostatní západní i východní Evropu?
No přece jediné „Allahu akbar“, znamená to „Bůh je velký“. Islámské učení jako takové mluví o pokoře člověka odevzdat se celou duší i tělem jediné víře v Alláha … být poslušným.
Musíme se připravit na to, že pokud jednou přijde islám a Alláh, budou to zásadní změny života hlavně pro ženy a děti. Islámský muži mají dominantní postavení a ženy se musí ve všem podřídit a bez řečí poslouchat muže. Jinak hrozí, že žena dostane vylágoš, nebo veřejné bičování a podobné tělesné tresty, že prý je to pro ni takzvaný „způsob léčby“ …

První pravidlo pro všechny ženy a dívky je! -povinnosť-! nosit tradiční islámský oděv. To znamená od hlavy k patě zahalená, tak aby nebyla vidět kůže ani vlasy. Zdá se vám to zvrácené že, ale jejich pravidla jsou takové.
Druhé pravidlo pro všechny ženy a dívky bude! -povinnosť-! konvertovat na islámskou víru a přijmout to bez odmlouvání.
Další pravidlo je pravidelně se pětkrát denně povinně modlit k Alláhovi. Nevíte jak se modlit k Alláhovi? Vše se postupně naučíte od arabského muže a knihu koránu možná přeloží i do češtiny.

V životě s arabským mužem se někdy nedá zabránit případnému skrytému týrání žen, nebo domácímu násilí. Něco takového, jako když například žijeme s primitivům, nebo s alkoholikem a pravidelně nás otlouká a potichu všechno trpíme.
Dodržuje se i velké množství dalších islámských pravidel a to například, že nejedí vepřové maso, nebo nesmí pít alkohol atd. Musí pravidelně přerušovat práci kvůli modlení, staví nové mešity, odmítají principy křesťanství, které jsou častokrát zohledněny v zákonech (např mnohoženství). Také pro děti je připravena celá řada nových pravidel, zejména možnosti výuky islámské věrouky na školách.

Podle učení islámu se prý každá lidská bytost rodí jako muslimská, bez ohledu na to, zda je původně židovská, křesťanská, nebo ateistická.
Pro islámských mužů jsou pěkné bílé ženy a dívky jako boží dar, protože budou pro islám plodit hezké smíšeny děti. Islámských mužů na plození dětí je dost, takže o bílých mužích se přestane mluvit. Muslimští arabové jsou velmi bohatý a především jejich podporují arabské státy a evropská unie. Každý musí získat co nejvíce evropských manželek as nimi zplodit co nejvíce dětí. Ovšem v mezích výkladu islámského zákona „šaría“. Prý samotné slovo šaría znamená cestu.
Některé z pravidel, které je třeba striktně dodržovat:
Konverze na islám je možná, nicméně již není možná konverze z islámu. To je podle fundamentalistického výkladu šaría smrtelný hřích.
V islámu neexistuje žádná rovnost lidí, muslim vždy bude nadřazený nemuslimům.
V islámu mají ženy pouze poloviční hodnotu muže, znovu rovnost neexistuje a ta původní rovnost co byla za křesťanství zanikne.
V islámu neexistuje možnost že by si muslimka vzala za muže nemuslimy, je to smrtelný hřích.
V islámu je žena vždy s menšími právy jako muž, takže muž má povolení tělesných trestů, žena je trestána za velký hřích, jako nemanželský sexuální styk, bolestivé bití za smilstvo, dokonce za cizoložství mohou ženu i ukamenovat. A ještě riskuje, že se nedostane do „ráje“.
Těchto pět přikázání se bere v islámu velmi vážně a dodržují se doslovně. Přístup do ráje pro muslima závisí na dodržování těchto pěti přikázání:
1. Svědectví víry: Neexistuje jiný bůh kromě Alláha a Mohamed je jeho prorok.
2. Modlitba: Pět modliteb se musí provést během dne.
3. Darování: Každý musí dávat těm, kteří jsou v nouzi, neboť vše pochází od Alláha.
4. Půst: Vedle očistném půstu, všichni muslimové mají půst během ramadánu (je to devátý měsíc podle muslimského kalendáře).
5. Házej: Znamená to pouť do Meky, kterou by měl každý muslim podniknout alespoň jednou v životě.
Další tresty pro hříšníky tentokrát v islámském státě, kde funguje naplno Sari … takzvaný „Hudúd“ (seznam trestů stanovených Mohamedem v Koránu) a další aplikovány tresty.
1. Ten, kdo uráží Alláha nebo proroka Mohameda, je potrestán smrtí a to i v případě, že svůj čin litoval.
2. Trest smrti postihne i těch, kteří nedostatečně uctívají islám, nebo jej opustí, případně dělají špionáž pro nevěřící.
3. Podle zákonů Islámského státu musí umřít i ten, kdo vraždil ve skupině, ale pokud přitom něco ukradl, bude ukřižován. 4. Za cizoložství v manželském svazku je trest smrti ukamenováním.
5. Za smilstvo 100 ran bičem a vyhnanství.
6. Nyní pozor !!! odkaz pro všechny buzeranty, za homosexualitu je trest smrti.
7. Za obyčejnou krádež vám useknu ruku, nebo obě ruce, pokud byla krádež spáchána ve skupině, aplikují odseknutí pravé ruce a nohy najednou.
8. Za konzumaci alkoholu, nebo pomluva dostane viník 80 ran bičem.
9. Shození ze střechy budovy.
Tedy čistý středověk v moderní počítačové době 🙂 hlavním cílem je forma veřejného ponížení.

Víte co je to kamenování?
Kamenování je jeden ze způsobů provádění trestu smrti, při kterém celý dav lidí hází kameny do spoutaného odsouzeného viníka. Kamenován se pravidelně používá zejména v islámských zemích, například v Mauritánii, Nigérii, Kataru, Saúdské Arábii, Somálsku, Súdánu, Jemenu a dalších. V některých zemích dokonce existuje nařízení, které určuje velikost kamenů, aby viník neumřel brzy a co nejdéle trpěl. Je to nejstrašnější smrt, jakou si nevíte ani představit.
Zajímavost: Islámští bojovníci věří tomu, že pokud žena, protiislámské „bojovnice“ zabije bojovníka, nedostane se tento do nebe, aniž by dostal 40 panen po smrti, ale skončí v pekle, proto se velmi bojí dívek bojovnic. Hlavně členové radikálního Islámského státu se třesou hrůzou z Kurdských ženských bojovnic. Při porážce nebude ráj, ani 40 panen, pouze hrozné peklo a velký kotel.
„Islámské“ ženy skoro vůbec nepracují, hlavní jejich poslání je rodit více a více dětí a starat se o ně a být „muži stále po ruce“, i na to je třeba připravit a změnit myšlení. Ženy nesmí kouřit ani pít alkohol.
Položme si následující otázky, kdo je Alláh?
Že prý v arabštině slovo Alláh označuje jediného skutečného Boha. Muslimové uctívají přesně stejného Boha jako židé i Křesťané.
Jen muslimové pojmenovávají „Boha“ pro islámských věřících skutečným jménem „Alláh“ a vyhýbají se používání slova „Bůh“.
Ale pozor, odborníci na islám říkají že slovo „islamismus“ je o vítězství, o nadřazenosti ao svatém boji proti všem „nevěřícím“.
Zde je třeba zdůraznit slova odborníků, že samotný islám není vůbec jednotným náboženstvím.
Nicméně právě radikální islamisté o jednotě islámu hlásají, že jedině oni jsou těmi pravými představiteli islámu. Jenže realita je úplně jiná.
Existují skupiny s radikálními muslimskými duchovními, kteří toho zneužívají a svým hlásáním často šíří nenávist a zlo. Jsou to takzvaný „radikální imámové“, kteří svým záměrně překrouceným učením povolávajících nových „džihádistů“.
Co je to ten džihádistů? Džihádismus má znamenat násilný boj na podporu a šíření islámské víry, všem a všude.
Odborníci však říkají, že Islám je dost nesourodá směs různých směrů a názorů.
Všichni muslimové sice vyznávají hodnoty a pravidla víry, ale vzájemně se neshodují úplně ve všem.
To znamená příklad, jako když jdete do katolického kostela a místo katolického faráře by tam měl mši například svědek Jehovův.
Proč to tak je?
Podobně jako v judaismu, ani v islámském učení není žádný takzvaný „islámský farář“ na výklad islámských náboženských textů z knihy Korán, jako je to například u katolické církve z Bible.
Interpretaci textů z Koránu měli od pradávna na starosti takzvaní „náboženští učenci“, kteří se na toto vykládání připravovali celá léta.
Korán jako takový je složitý náboženský text, který je často překládán z arabštiny pouze pomocí takzvaných prostředníků. Ti si vybírají témata velmi selektivní, podle toho, co se jim právě hodí. Proto mají i extremisté mnoho možností, aby ospravedlnili své jednání v duchu islámu a to může ohrožovat naše tradiční a obývající hodnoty křesťanství.
Ale co opravdu skrývá samotná kniha učení islámu „Korán“? To my obyčejní křesťané nevíme a ani jsme dosud neměli potřebu toto vědět a koránu se věnovat.
Jelikož v europe máme po staletí tradiční hodnoty křesťanské, katolické, evangelické, pravoslavné a jiné, méně islámské. V Evropě jsme měli donedávna kostely do kterých se chodíme modlit přece ještě i nyní.
Co je to mešita?
Pro Evropany nové islámské učení, kniha Korán, víra v Alláha, jakož i proroka Mohameda, přináší budování takzvaných mešit, nových modlitebních míst pro všechny muslimských věřících.
Nicméně je třeba si uvědomit, že v celé Evropě vzniká více a více tzv. Nogo zón, kde není doporučován, někde i zakazování pohyb nemuslimy. Jsou to místa kde už vládne „právo šaría“ a kde se dokonce již soudí podle tohoto vysloveně islámského práva.
Světový chalífát je hlavní vizí islámského státu a realizace zákona Alláha na zemi, (vláda Boha Alláha na Zemi) na čele s „jeho“ vybranými av islámu vzdělanými muži. Islám nepřipouští žádnou demokracii, neboť, jedině Bůh Allah je jediným a výhradním tvůrcem zákonů.
Ale na druhou stranu, v Evropě možná zůstane křesťanské pouze Polsko a Maďarsko, neboť jejich patrioticky hrdost je velmi silná a budou se držet od islamizace do poslední chvíle.

Toto je velmi zajímavý výrok:
Plán europolitiky z Bruselu integrovat muslimů do společnosti v celé EU zcela selhal.
Muslimové mají natolik silné tradice a své zákony islámu, že se nikdy nepřizpůsobí žádným jiným zákonem.
V Koránu (CXII, súra 56/51) je jasně napsáno: „vy, kteří věříte, neberte si židy ani křesťany za přátele“.
To znamená že křesťané nikdy nebudou rovnocenné ai samotné soužití je již nyní po celém světě velmi problematické.
Téměř celá západní evropa se změnila na epidemii násilí a výtržností ze strany imigrantů, nazývají to „kulturní džihád“, emigranti z afriky a asie napadají nevinné bezbranné ženy a děti, ničí vše kolem sebe, vyvolávají rvačky, roste nespokojenost a radikálně útoky.
Je třeba vědět i to, že v evropě existuje množství muslimů, kteří neberou samotnou víru v islám vůbec vážné, poněvadž jejich za rouhání a prohřešky nemá kdo trestat! Proto kouří, berou drogy, pijí alkohol, kradou, páchají násilí, výtržnosti a zlo. Ohroženy jsou nejen všechny ženy, ale i samotní senioři, nemohoucí lidé, děti a ti co se neumí bránit!
Podle několika policejních zdrojů, množství imigrantů pochází z velmi nízkých a zločineckých kruhů.
V Německu znikla i speciální mapa s migrantských násilnými zločiny, která se neustále aktualizuje. Mapa ZDE
Takže kvůli silnému nárůstu násilných činů se stále více a více množí protesty proti islamizaci Evropy.
Ale i proti tvrdým praktikám zákona šaría, jako je například kamenování, bití žen, házení ze střechy a podobné násilné tresty, zvrácené je i polévání žen kyselinou.
Protest v Praze:
„Islám v ČR nechceme a Blok proti islámu instalovali na nekolik místech v Praze torza ukamenování žen. Policie nezjistila tímto Cinema žádné protiprávní jednání, uvedl mluvčí pražské policie Tomáš Hulan.“
Několik příkladů násilností:
1. „27-letou afghánskou ženu zbili, kamenovali aby trpěla a nakonec zaživa upálili. Tento trest provedli bez spravedlivého soudu. Byla neprávem obviněna z podpálení koránu.“
2. „Matku dvou dětí ukamenovali v Pákistánu k smrti, jen proto že měla u sebe mobilní telefon“
Pákistánská společnost se zhroutila do té míry, že držení mobilního telefonu se stalo závažným trestným činem. Je to prý považováno za horší zločin než znásilnění nebo vražda.
3. „Švýcarští muslimové by rádi kamenovali nevěrné ženy, Švýcarská Veřejnost zažila šok. Představitel islámské rady vyzdvihl kamenování jako hodnotu islámu“
Zdroj: http://novotnyjiri.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=147262
4. Ženu v Súdánu zbičovali jen za to, že si sedla do auta s cizím mužem.
V hlavním súdánském městě Chartúmu dal zbičovat ženu jménem Halima súdánský Mravnostní policista, když se na ni provalilo, že jde v autě s mužem, se kterým není nijak spřízněná. Rozvášněný dav se pak shromáždil kolem a sledoval exekuci bičováním.
5. „Soud na Maledivách vynesl trest sto ran bičem nad dívkou (15) za to, že Měla předmanželský sex. V minulosti dívku znásilnil její nevlastní otec, počal s ní dítě, které po narození zavraždil.“ Ohavný čin !!!
6. „Soud v Saúdské Arábii odsoudil nevinnou ženu na deset ran bičem za to, že si žena sedla za volant, dokážete si to představit? V Evropě je to nemyslitelné, ale v některých zemích však Takové tresty stále padají.“
Víte co je kamenování satana?
Muslimští poutníci každoročně jdou do saúdskoarabské Mekky, kde se zúčastní tradičních svátků modliteb a obětování. Poutníci obětují zvíře, nejčastěji ovci, na památku Abrahama. Modliteb se účastní přibližně dva miliony poutníků.
No každoročně se stávají nehody ve snaze „ukamenovat satana“. Bylo ušlapáno několik poutníků ve velké tlačenici při třech sloupech zobrazujících satana, někteří podlehnou infarktu či mrtvici.

Zvrácenost:
Děsivá islámská svatba v Jemenu, osmiletá holčička Rawan vydali za čtyřicetiletého muže, zemřela o svatební noci po pohlavním styku. Její „manžel“ se rozhodl o svatební noci naplnit své manželské právo as dítětem měl pohlavní styk. Způsobil Rawan tolik poranění v oblasti genitálií, že holčička na ně ještě té noci vykrvácela a zemřela.
Dětské nevěsty nejsou v muslimských zemích žádnou výjimkou. Řekneme si, čím větší zapadákov, tím horší, ale omyl, pedofilů je dnes všude dost. V Jemenu to bohužel není ojedinělý případ. Tato Muslimská země stále povoluje sňatky dětských nevěst s dospělými muži.
V krátkosti jsme se dozvěděli některé informace o životě a co můžeme očekávat.
Zdroj: internet

Diskuze

No Comments Yet.

What do you think?

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.